AKTUELNO:

REZULTATI PRAVNOG ZASTUPANJA I ISTRAŽIVANJE O KORUPCIJI U ZATVORIMA

Autori: Aleksandar Cvejić, Verica Milošević, Lidija Vučković, Zoran Gavrilović

Publikacija “Rezultati pravnog zastupanja i istraživanje o korupciji u zatvorima” sadrži tri nezavisna izveštaja. To su:

  • “Ulaganje pritužbi – rezultati zastupanja i analize rezultata”
  • “Zastupanja u disciplinskim postupcima – rezultati i analize rezultata”
  • “Istraživanje stavova osuđenika o korupciji i borbi protiv korupcije u okviru sistema za izvršenje
    krivičnih sankcija u Srbiji”

Sva tri izveštaja su rezultati aktivnosti u okviru projekta “Korak po korak kroz reformu sistema zatvaranja” koji je sprovođen u periodu decembar 2010 – juni 2012. Projekat je finansiran od strane Delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji.

Zajedničko za aktivnosti koje su prethodile izveštajima je da doprinose opštem cilju a to je reforma sistema zatvaranja. Pojedinačno, specifični ciljevi koje su aktivnosti ostvarivale su bili: unapređenje situacije osuđenika koji štrajkuju glađu (ulaganje pritužbi), obezbeđivanje pravne pomoći za osuđenike potencijalne žrtve torture i/ili nečovečnog postupanja (zastupanje u disciplinskim postupcima) i doprinos smanjenju stepena korupcije u zatvorima (istraživanje o korupciji).

Aktivnosti su zamišljene tako da njihova implementacija sigurno obezbedi potrebni minimum, ali i više, informacija u planiranoj oblasti i istovremeno, otvore mogućnost za mapiranje mnogih drugih okolnosti koje inače, u uslovima prenaseljenosti zatvora, nije jednostavno ustanoviti uobičajenim postupkom monitoringa.

Nadamo se da će nalazi i preporuke, sadržani u ova tri izveštaja, doprineti promeni u praksi zatvaranja, što je na kraju i jedina potvrda sprovođenja i uspešnosti reforme sistema izvršenja krivičnih sankcija.

Rezultati pravnog zastupanja i istraživanje o korupciji u zatvorima