AKTUELNO:

PROPISI O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA SRBIJE IZ UGLA RODNE RAVNOPRAVNOSTI: POTENCIJALNA DISKRIMINACIJA OSUĐENICA

Autori: Prof. dr Slobodanka Konstantinović Vilić, Prof. dr Snežana Soković

U Srbiji, kao i u većini zemalja u svetu, žene čine manjinu opšte zatvorske populacije: obično između 2%, 8% i 10% ukupne populacije zavorenika. Zbog toga su sistemi izvršenja krivičnih sankcija i režimi u zatvorskim ustanovama skoro su u potpunosti dizajnirani za većinsku mušku populaciju – počev od arhitekture zatvora, režima, uslova zivota, procedura o bezbednosti i upotrebe mera prinude objekata za zdravstvenu zaštitu, kontakata sa porodicom, rada i ostalih oblika tretmana. Tako izgleda da su u većini zemalja ženski zatvori ustvari adaptacija zatvora za muškarce. U pogledu normativnog regulisanja postupka izvršenja krivičnih sankcija, prava i obaveza lica prema kojima se izvršavaju krivične sankcije, organizacije života i rada osuđenika u kazneno popravnim zavodima ne postoje rodno osetljivi propisi, već se u okviru postojećih propisa koji važe za oba pola, izdvaja nekoliko odredbi koje se odnose samo na osuđenice i namenjene su pojačanoj zaštiti položaja žena kada su u zatvoru, odnosno pritvoru. Posledica ovakvog regulisanja je neadekvatno i nedovoljno sagledavanje specifičnih potreba zatvorenica i manji nivo zastite ženskih ljudskih prava, zastite od diskriminacije, mučenja ili ponižzavajućih postupaka i kažnjavanja u zatvorskim uslovima života.

Preuzmite ceo dokument:
Propisi o izvršenju krivičnih sankcija Srbije iz ugla rodne ravnopravnosti: potencijalna diskriminacija osuđenica

Sadržaj: