AKTUELNO:

PRAVNA POMOĆ ZA ŽRTVE TORTURE I NEČOVEČNOG POSTUPANJA

Centar za ljudska prava-Niš obezbediće pravnu pomoć i pravno zastupanje pred sudovima za žrtve torture i nečovečnog postupanja u naredne tri godine.

Za pomoć mogu da se jave građani sa teritorije cele Srbije. Za pružanje pravne pomoći i pravno zastupanje angažovani su advokati iz NIša, Beograda, Novog Sada i Novog Pazara koji imaju veliko iskusto u oblasti ljudskih prava. Pravna pomoć je deo projekta „Sveobuhvatna akcija protiv torture”, čiji je autor Međunarodna mreža pomoći (IAN), a partneri su: Centar za ljudska prava-Niš i Centar za gradjansku inicijativu iz bivše jugoslovenske republike Makedonije. Projekat finansira Evropska komisija.

Potencijalne žrtve torture i nečovečnog postupanja treba da se jave, radi dobijanja besplatne pravne pomoći i zastupanja pred odgovarajućim sudovima:
– na telefon Centra za ljudska prava-Niš : 018 524 332
– pošalju pismo na e-mail adresu: ni_cent@eunet.rs ili
– poštom na adresu : Centar za ljudska prava-Niš, ul.Cara Dušana, br. 54 PC „Dušanov Bazar“ Kupola, lokal 202 18000 Niš

Advokati Centra će pred sudom biti branioci u 10 slučajeva, ali će moći da pruže oko 300 pravnih radnji, što će značiti da će pravnu pomoć moći da dobije 120 do 150 osoba. Na projektu su angažovani: advokat Stevan Arambašić iz Novog Sada, advokat Aleksandar Cvejić iz Beograda i advokat Emir Fetahović iz Novog Pazara, koji će zastupati žrtve torture pred sudom i kao i advokat Miroslav Stanojević iz Niša, koji će pružati pravne savete u okviru pravne pomoći, uključujući i podnošenje krivične prijave.

Tortura i nehumano postupanje su zabranjeni i u korpusu ljudskih prava predstavljaju jednu od najznačajnijih stavki. Na žalost, činjenica je da svi prostori u kojima su lica lišena slobode kretanja predstavljaju potencijalni okvir gde može doći, i u velikom procentu slučajeva dolazi do nehumanog i nečovečnog postupanja, odnosno do torture. Osim policijskog pritvora i zatvora, tu su i ustanove socijalne zaštite gde su trajno smeštene osobe sa mentalnim invaliditetomkao i zatvorena odeljenja psihijatrskih bolnica i za domove za smeštaj starih lica, gde je tortura pasivnost i zanemarivanje. Podsećamo da nema opravdavajućih okolnosti za nečovečno postupanje i da se protiv torture treba boriti na svim nivoima, upoznavanjem javnosti kroz medije, rešavanjem konkretnih slučajeva i zaštitom pojedinca i konačno pronalaženjem sistemskih rešenja za efikasno suzbijanje nasilja i nehumanog postupanja u društvu.

Cilj ovog projekta je svet bez torture gde su počinioci dovedeni pred lice pravde, a preživeli u potpunosti uživaju svoja ljudska prava.

Leave a Reply