AKTUELNO:

26. jun – Međunarodni dan podrške za žrtve torture

Centar za ljudska prava-Niš i Međunarodna mreža pomoći (IAN), priredili su povodom 26. Juna, Međunarodnog dana podrške žrtvama torture dva događaja u Nišu, konferenciju za novinare u Media&Reform Centru i koncert sa izložbom radova migrantkinja, klijentkinja Međunarodne mreže pomoći IAN u Art Galeriji 55.
Na Konferenciji za novinare, govorili su Slobodan Savović, iz Komesarijata za izbeglice i migracije, Bojana Trivunčić, psihološkinja i projektna menadžerka IANa i Lidija Vučković, predsednica Centra za ljudska prava – Niš.
Oni su skrenuli pažnju na probleme sa kojima se susreću žrtve torture, i ukazali na izazove vezane za dokazivanje torture i zastupanje žtrtava torture i nečovečnog postupanja pred sudovima. Posebno su se osvrnuli na probleme izbeglica i migranata kao i koristi od pružanja psihosocijalne, psihološke i psihijatrijske pomoći.
Koncert klasične muzike, održan u Art Galeriji 55, pod nazivom „Od istoka do zapada, predstavljao je muzičko putovanje od Persije do Balkana, kroz obradu narodnih pesama na 12 različitih jezika iz zemalja koje su prošle kroz burna ratna i istorijska previranja. Koncert su izveli članovi organizacije MOTO. Izuzetnu pažnju posetilaca izazvala je i izložba radova migrantkinja, klijentkinja IANa, korisnica Prihvatnog centra u Bosilegradu, koja je organizovana u izložbenom prostoru Art Galerije 55.

Leave a Reply