AKTUELNO:

STANITE ZA NEČIJA PRAVA DANAS

Okvir našeg postojanja, na koji imamo uticaj, je svet. Na to nas podseća i početak teksta Povelje UNa, „We the peoples“.

Dobra vest je da mnoge strašne stvari koje se svakodnevno dešavaju, uključujući razorni uticaj klimatskih promena, više nisu tema samo retkih pojedinaca već se savest čovečanstva izgleda budi. U Agendi održivog razvoja do 2030 piše i rečenica da smo mi možda poslednja generacija koja može da sačuva ovu civilizaciju. Ova Agenda je, za razliku od prethodnih Milenijumskih ciljeva, zasnovana na neophodnosti poštovanja ljudskih prava svakog pojedinca za osvarivanje mira, razvoja I napretka čovecanstva.

To je kontekst u kome ove godine, na Dan ljudskih prava, 10.XII, UN Kancelarija za ljudska prava pokreće kampanju „Stani za nečija prava danas“.

Zajednički doprinos Help-a i CLJP-Niš kampanji će biti desetodnevna besplatna pravna pomoć gradjanima Niša ali i drugima u Srbiji, ukoliko se jave.

Jednakost u pristupu pravdi svakog pojedinca je jedno od ljudskih prava. Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći u Srbiji još uvek nije donet tako da ova akcija ima i suštinski značaj.

Dakle, kampanja je „Stani za nečija prava danas“. Lepa podudarnost je da je CLJPNiš ovaj poziv u formi direktnog pitanja „Da li ste se nekada usprotivili nekom centru moći kako biste zaštitili prava neke marginalne grupe ili njenog pojedinca“ postavio jednom od kandidata za Generalnog sekretara UN-a, tokom perioda izbora, ranije ove godine. Iz više od polovine zemalja sveta NVO su (uključujući i nas) poslale 1500 pitanja i naše je izabrano među 10 koja su i postavljena. (Video klip sa pitanjem, na kome piše i CLJP-Niš Serbia se nalazi na web strani UNa, New York.)

Dakle, svet je naš okvir u kome postojimo i radimo. Kampanja je „Stanite za nečija prava danas„ i to je poziv i svakome od vas.

Leave a Reply