AKTUELNO:

SAOPŠTENJE POVODOM 26. JUNA – SVETSKOG DANA PODRŠKE ŽRTVAMA TORTURE

Iako se tortura i druga nehumana i ponižavajuća postupanja dešavaju svakodnevno, kako u ratnim tako i u mirnodopskim uslovima, počinioci se retko izvode pred lice pracde. U slučajevima kada se izvedu, procesi su dugi, presude nisu srazmerne težini dela, ili zbog dužine trajanja postupaka postupci apsolutno zastare.

Ovaj dan je prilika da se podsetimo na važnost podrške žrtvama torture i važnost kažnjavanja počinilaca torture. Podrška mora biti višeslojna i mora uključivati identifikovanje žrtava, zastupanje žrtava, dugoročnu sveobuhvatnu podršku, mogućnost restitucije kroz kompenzaciju i nadoknadu štete. Ovakvo postupanje sa žrtvama i poštovanje njihovog iskustva, može da dovede do njihovog ličnog oporavka, do oporavka njihovih porodica, ali i oporavka čitavog društva.

26. juna 1987. godine stupila je na snagu UN Konvencija protiv torture i drugih surovih, nečovečnih i ponižavajućih postupaka i kažnjavanja. Ovu konvenciju naša zemlja je ratifikovala 1991. Tortura kao krivično delo uvedena je u Krivični zakon Republike Srbije 2005. godine, kao krivično delo zlostavljanja i mučenja u čl.137, koje spada u grupu krivičnih dela protiv sloboda i prava čoveka i građanina.

Tortura predstavlja čin ekstremnog nasilja, to je namerno nanošenje teške fizičke ili mentalne patnje ili bola, od strane službenog lica ili uz njegov prećutni pristanak ili naređenje, sa ciljem da se osoba zastraši, kazni, iznudi priznanje, usmerena je protiv pojedinca, ali i protiv čitave zajednice.

Ovo je saopšteno na konferenciji za novinare u Nišu, na trećem u nizu događaja u Srbiji i Makedoniji, pod zajedničkim nazivom Nedelja podrške žrtvama torture kojim Centar za ljudska prava Niš, IAN Međunarodna Mreža Pomoći i Centar za građanske inicijative iz Prilepa obeležavaju 26. Jun Međunarodni dan podrške žrtvama torture. Na konferenciji su prezentovani rezultati aktivnosti na projektu Sveobuhvatna akcija protiv torture koji ove tri organizacije zajedno realizuju već godinu i po dana.

Centar za ljudska prava Niš, koji je partner na projektu u delu koji se odnosi na pružanje pravne pomoći i pravno zastupanje u slučajevima torture, prezentovao je neke od slučajeva gde je u ime žrtve podneo krivičnu prijavu. Pratimo postupak odlučivanja i očekujemo da ovi slučajevi budu procesuirani, tužilaštvo je tu da pripremi valjanu optužnicu. Na njima i na policiji je da dovedu do toga da počinilac bude osuđen za torturu. Kada budemo imali nekoliko osuđujućih presuda, to će ohrabriti žrtve da se jave, a i oni koji su skloni da budu ti koji sprovode torturu, da se zamisle da li je i koliko pametno tako nešto raditi. Svrha današnje konferencije je obeležavanje Svetskog dana podrške žrtvama torture. Ovaj prikaz rada tužilaštva nema svrhu pritiska na pravosuđe. Ovo je naš doprinos u želji da ih podstaknemo da savesnije i odgovornije rade svoj posao, zaključeno je na skupu.