AKTUELNO:

SAOPŠTENJE

Centar za ljudska prava – Niš apeluje na Upravu za izvršenje krivičnih sankcija, javnost i sve koji mogu da pomognu, da dodatno posvete pažnju zdravstvenom stanju osudjenika koji štrajkuju glađu.

CLJP-Niš je dobio informaciju od osudjenika Igora Naskovića da se odlučuje na štrajk gladju zbog neispunjavanja zahteva koje je više puta dostavljao upravniku, sudiji za izvršenje i Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

Sa štrajkom je poceo 10.08.2015.

Igor Nasković je već štrajkovao gladju 2 puta; I strajk – 20.09.2010. do 19.10.2010. i II – u periodu od 17.01.2011. – 17.03.2011 (2 meseca), oba puta u KPZ Niš. Tokom prvog štrajka je izgubio 9,5 kg a tokom drugog strajka 14 kilograma.

CLJP-Niš je oktobra 2011 objavio predlog Protokola o postupanju službe za zdravstvenu zaštitu u slučaju štrajka gladju u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija. Ovaj Protokol je u skladu sa Malteškom deklaracijom i drugim medjunarodnim dokumentima koji se bave postupanjem lekara u zavodima prema štrajkacima gladju.
Postupanje lekara prema štrajkacima gladju je takodje regulisano i Kodeksom lekarske etike R Srbije.

U svim ovim dokumentima se vrlo jasno insistira na obavezama lekara a posebno u slučaju dugotrajnog štrajka gladju, naročito kada se radi o odlučnom štrajkacu.

Posebno ističemo da je ovde reč o ponovljenom štrajku za kratko vreme jer to dodatno ugrožava zdravlje i život štrajkača. U ovom slučaju je neophodno svakodnevno, detaljno ispitivanje psihofizičkog zdravlja štrajkača, kao i češće dopunske dijagnostičke procedure. Posebno ističemo potrebu da ovakvi štrajkači budu češće pregledani od strane psihijatra.

Po navodima drugog osudjenika, već krajem prošle nedelje ( 22.08.2105.), Igor Nasković nije bio u stanju da se sam javi i izgubio je 10 kilograma. Nismo ubedjeni da zdravstvena služba prema njemu postupa u skladu sa dobrom medicinskom praksom i ranije navedenim dokumentima.

Razlog za svaki od strajkova je bilo neispunjavanje zahteva da bude premesten u zatvor na Kosovu i Metohiji, kako bi porodica i prijatelji mogli da ga posecuju. On je Srbin iz Gnjilana, porodica, inače siromašna i u nemogućnosti da finansira daleka putovanja i prijatelji mu zive na Kosovu. Kao obican covek, jos uz to osudjenik, njegova zelja i ljudska potreba ne nailaze na razumevanje niti podrsku bilo koje institucije niti nivoa vlasti.

Kontakti sa porodicom su od velikog uticaja na uspesnost resocijalizacije; svrha zatvaranja je da se osoba tokom boravka u zatvoru, pod strucnim nadzorom i uz strucnu pomoc popravi i to je interes citavog drustva. Odrzavanje kontakata sa porodicom spada u evropski standard (standard Saveta Evrope), postojao je u ranijim zakonima o izvrsenju krivicnih sankcija a izbrisan je iz sada vazeceg.

Igor Naskovic sada izdrzava kaznu u KPZ Sremska Mitrovica; u prethodnom periodu (oko 4 godine) nije nacinio ni jedan prekrsaj, nije disciplinski kaznjavan, a sve vreme nije napredovao u kategoriji. Očigledno da dobro vladanje nije put koji vodi do nagrade, pa odsustvo nagrade predstavlja kaznu kako za njega tako i za druge osudjenike.

Leave a Reply