AKTUELNO:

POŠTOVANJE PRAVA POJEDINCA – SLIKA USPEHA JEDNOG DRUŠTVA

Ove godine prekidamo simbolicki lepu i pozitivnu, ali nemu, akciju sadnje živog drveta na Dan ljudskih prava i ponovo pričamo. Hitno je. I tako će biti dok se ne pojave prve laste demokratije i vladavine prava, u praksi, rekla je Lidija Vučković, predsednica Centra za ljudska prava-Niš, na konferenciji za novinare povodom 10. Decembra, dana ljudskih prava.

Tokom protekle godine bavili smo se raznim temama u skladu sa našom mislijom ali prvenstveno, temom reforme pravosudja i sistemom izvršenja krivicnim sankcija. Ako se ima u vidu da je drzava je u obavezi da postuje ljudska prava, ova obaveza je ispunjena ukoliko su prava pojedinaca postovana. Zakoni sadrže (ili, treba da sadrže) mehanizme za ostvarivanje ljudskih prava grupe na koju se zakon odnosi, ali na nivou pojedinaca. Ovi mehanizmi treba da su predmet unapredjivanja sve dok se ne dodje do resenja koje u ishodu daje postovano pravo pojedinca i to je obaveza drzave. Drzava treba da obezbedi sistemska rešenja kojima se sprovode zakoni i obezbedjuje puno puno postovanje prava pojedinaca U poštovanje prava spada i mogucnost žalbe, višoj instanci, koja ima svrhu da ispravi propust prema osobi. Svrha žalbe je ispravljanje greške nanete pojedincu.

Povodom ovog 10.XII želimo da skrenemo pažnju da je vreme da se ubrzano instaliraju odgovarajuci mehanizmi, u raznim tackama sistema pravosudja kako bi se obezbedilo postovanje prava pojedinaca; (a prvo pravosudje, jer ono treba da bude garant sprovodjenja zakona u drugim oblastima) I da podsetimo da je svrha žalbe ispravljanje greške nanete pojedincu.

Predstavnici Centra za ljudska prava Niš predstavili su na neke od slučajeva drastičnog kršenja prava pojedinaca sa kojima su se sretali u protekloj godini.

Djuro Kljajić – Izdržava kaznu po presudi nepostojeće države – Republike Srpske Krajine. Sudovi kojima se žalio su prihvatili kao nadležan sud nepostojeće države. Sudovi kojima se žalio su prekršili pravo na sudjenje u razumnom roku, ustavni sud još uvek odlučuje, više od 11 meseci, iako njegov slučaj označen kao hitan.

Elvir Kurtić – Izvršena neodgovarajuća kvalifikacija dela. Tužilaštvo nije primenilo institut spajanja postupka (umesto za nekoliko produženih dela sudjeno mu je za više od 20). Nije mu dodeljen branioc iako on nije mogao da se brani sam. Veštačenje nije vršeno iako se na njemu bazira kvalifikacija dela. Kazna nije u skladu sa svrhom kažnjavanja. Kazna formalno u skladu sa zakonom, a suštinski nije ( osudjen na 17 godina i tri meseca zatvora).

Dejan Kurtić, izvršena neodgovarajuća kvalifikacija dela, presuda doneta samo na osnovu njegovog priznanja datog u policiji bez drugih dokaza , nije imao branioca, tužilaštvo nije primenilo institut spajanja postupka. Njegova kazna je formalno u skladu sa zakonom, ali ne i suštinski (osudjen na više od 10 godina zatvora).
Vladan Cvetković- Izvršena neodgovarajuća kvalifikacija dela. Tužilaštvo nije primenilo institut spajanja postupka (umesto za nekoliko produženih dela sudjeno mu je za 42), nije imao branioca. Njegova kazna nije u skladu sa svrhom kažnjavanja. Takodje, kazna formalno u skladu sa zakonom, a suštinski nije (oudjen na 17 godina i dva meseca zatvora)

Vitomir Stevanović, Izvršena neodgovarajuća kvalifikacija dela.Tužilaštvo nije primenilo institut spajanja postupka (umesto za nekoliko produženih dela sudjeno mu je za više od 15). Kazna nije u skladu sa svrhom kažnjavanja. Kazna formalno u skladu sa zakonom, a suštinski nije (osudjen na višegodišnju kaznu zatvora i njemu se još uvek sudi).

Uzvratite komentar

Current ye@r *