AKTUELNO:

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje pravne pomoći

Centar za ljudska prava – Niš poziva kvalifikovane pravne zastupnike – advokatske kancelarije, da dostave svoje ponude za pružanje usluga na projektu koj će realizovati u naredne tri godine.

Više o projektu, usluzi, kao i kompletnu tendersku dokumentaciju možete preuzeti sa sledećih  linkova:

Organisation Registration – Form

Organisation And Methodology

ECV template in English

Financial Offer Form

TOR form

Instructions to tenderers

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ ZA ŽRTVE ZLOSTAVLJANJA U DELU PODNOŠENJA KRIVIČNE PRIJAVE

Žrtvama potencijalne torture i/ili zlostavljanja (prilikom policijskog zadržavanja, tokom pritvora ili izdržavanja kazne zatvora) koje podnesu zahtev u periodu od 29.05.2017. do 29.11.2017. godine advokat Centra za ljudska prava Niš će pripremiti i podneti krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu.

Zainteresovani mogu da se jave radnim danom u terminu od 11.00-15.00 sati, na telefon 018 524 332 ili na e-mail adresu: ni_cent@eunet.rs i dogovore termin za sastanak sa advokatom Centra.

STANITE ZA NEČIJA PRAVA DANAS

Okvir našeg postojanja, na koji imamo uticaj, je svet. Na to nas podseća i početak teksta Povelje UNa, „We the peoples“.

Dobra vest je da mnoge strašne stvari koje se svakodnevno dešavaju, uključujući razorni uticaj klimatskih promena, više nisu tema samo retkih pojedinaca već se savest čovečanstva izgleda budi. U Agendi održivog razvoja do 2030 piše i rečenica da smo mi možda poslednja generacija koja može da sačuva ovu civilizaciju. Ova Agenda je, za razliku od prethodnih Milenijumskih ciljeva, zasnovana na neophodnosti poštovanja ljudskih prava svakog pojedinca za osvarivanje mira, razvoja I napretka čovecanstva.

To je kontekst u kome ove godine, na Dan ljudskih prava, 10.XII, UN Kancelarija za ljudska prava pokreće kampanju „Stani za nečija prava danas“.

Zajednički doprinos Help-a i CLJP-Niš kampanji će biti desetodnevna besplatna pravna pomoć gradjanima Niša ali i drugima u Srbiji, ukoliko se jave.

Jednakost u pristupu pravdi svakog pojedinca je jedno od ljudskih prava. Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći u Srbiji još uvek nije donet tako da ova akcija ima i suštinski značaj.

Dakle, kampanja je „Stani za nečija prava danas“. Lepa podudarnost je da je CLJPNiš ovaj poziv u formi direktnog pitanja „Da li ste se nekada usprotivili nekom centru moći kako biste zaštitili prava neke marginalne grupe ili njenog pojedinca“ postavio jednom od kandidata za Generalnog sekretara UN-a, tokom perioda izbora, ranije ove godine. Iz više od polovine zemalja sveta NVO su (uključujući i nas) poslale 1500 pitanja i naše je izabrano među 10 koja su i postavljena. (Video klip sa pitanjem, na kome piše i CLJP-Niš Serbia se nalazi na web strani UNa, New York.)

Dakle, svet je naš okvir u kome postojimo i radimo. Kampanja je „Stanite za nečija prava danas„ i to je poziv i svakome od vas.

SAOPŠTENJE – DAN LJUDSKIH PRAVA 10 DECEMBAR

Centar za ljudska prava – Niš podržava kampanju Kancelarije Visokog komesara UN za ljudska prava „Naša prava, naše slobode, uvek“

Visoki komesar UN Zeid Al Ra’ad Husein je u ovogodišnjoj poruci za Dan ljudskih prava ukazao na značaj dva ugovora o ljudskim pravima, usvojena od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pre pola veka Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima i pozvao sve zemlje da ratifikuju ove ugovore.

„Danas smo suočeni sa novim rastućim problemima kao što su klimatske promene, terorizam, rast govora mržnje prema verskim i rasnim manjinama, ograničavanje slobode govora i udruživanja i osnovnih prava radnika, kao i pretnja privatnosti u digitalnom svetu. Izazovi našeg doba suočavaju nas sa teškim izborima usred netolerancije i neljudskosti.“

Ova dva ugovora, zajedno sa pravnim okvirom i praksom stručnih odbora koji nadgledaju njihovu primenu, mogu nam pomoći da upravljamo ovim izazovima. Oni obuhvataju osnovne slobode – slobodu od straha, slobodu od nemaštine, slobodu govora i slobodu veroispovesti. Takođe, oni definišu prava koja pokrivaju toliko aspekata ljudskog života: Pravo na slobodu, bezbednost, obrazovanje, zdravlje, jednakost između muškaraca i žena i eliminaciju svih oblika diskriminacije . Ovi ugovori nisu suvoparni, apstraktni pravni tekstovi, već alati kojima se slobode promovišu. Oni su takođe sredstvo kojima narodi pozivaju svoje vlade na odgovornost za poštovanje građanskih, političkih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava, kao i obezbeđivanje odštete za kršenje ljudskih prava.