AKTUELNO:

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje pravne pomoći

Centar za ljudska prava – Niš poziva kvalifikovane pravne zastupnike – advokatske kancelarije, da dostave svoje ponude za pružanje usluga na projektu “Sveobuhvatna akcija protiv torture”, koji će realizovati u naredne tri godine.

Više o projektu, usluzi, kao i kompletnu tendersku dokumentaciju možete preuzeti sa sledećih linkova:

ECV Template

Financial Offer Form

Instructions to tenderers

Organisation And Methodology

Organisation Registration Form

TOR form

Poziv za dostavljanje ponuda za zastupanje pred sudom u slučajevima torture

Centar za ljudska prava – Niš poziva kvalifikovane pravne zastupnike – advokatske kancelarije, da dostave svoje ponude za pružanje usluga zastupanja pred sudom u okviru projekta “Sveobuhvatna akcija protiv torture”, koji zajedno realizuju Međunarodna mreža pomoći (IAN) Beograd, Centar za ljudska prava-Niš i Centar za gradjanske inicijative Prilep.

Više o projektu, usluzi, kao i kompletnu tendersku dokumentaciju možete preuzeti sa sledećih linkova:

CV model

Finansijska ponuda

Opis posla

Organizacija i metodologija

Registracija organizacije

Uputstvo ponudjacima

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje pravne pomoći

Centar za ljudska prava – Niš poziva kvalifikovane pravne zastupnike – advokatske kancelarije, da dostave svoje ponude za pružanje usluga na projektu koj će realizovati u naredne tri godine.

Više o projektu, usluzi, kao i kompletnu tendersku dokumentaciju možete preuzeti sa sledećih  linkova:

Organisation Registration – Form

Organisation And Methodology

ECV template in English

Financial Offer Form

TOR form

Instructions to tenderers

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ ZA ŽRTVE ZLOSTAVLJANJA U DELU PODNOŠENJA KRIVIČNE PRIJAVE

Žrtvama potencijalne torture i/ili zlostavljanja (prilikom policijskog zadržavanja, tokom pritvora ili izdržavanja kazne zatvora) koje podnesu zahtev u periodu od 29.05.2017. do 29.11.2017. godine advokat Centra za ljudska prava Niš će pripremiti i podneti krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu.

Zainteresovani mogu da se jave radnim danom u terminu od 11.00-15.00 sati, na telefon 018 524 332 ili na e-mail adresu: ni_cent@eunet.rs i dogovore termin za sastanak sa advokatom Centra.