AKTUELNO:

LOKALNI ANTIKORUPCIJSKI FORUM NIŠ

Lokalni antikorupcijski forum Niša poziva sve gradjanke i gradjane koji se smatraju oštećenim na konkursu za prijem osmoro radnika u Gradskoj opštini Medijana, raspisanom 30. oktobra 2013. godine, da najkasnije do 8. septembra 2014. podrže pritužbe koje je ovaj forum podneo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije 7. i 9. avgusta 2014. godine.

LAF je u tim pritužbama zatražio da Poverenik za ravnopravnost preduzme odgovarajuće pravne mere povodom diskriminacije koju je pretrpelo 211 kandidatkinja i kandidata na tom konkursu „sa slikom“. Osnov diskriminacije je političko opredeljenje kandidata, kao i njihov porodični status, odnosno praksa zapošljavanja po političkoj ili rodjačkoj liniji koja je stavila u nepovoljni položaj sve koji nisu ispunjavali ove nedozvoljene “kriterijume”.

LAF je u osam svojih pritužbi zatražio pokretanje postupka protiv nadležnih organa opštine Medijana, političkih stranaka, kao i opštinskih i stranačkih funkcinera koji su implicirani snimkom sa sastanka Opštinskog odbora SNS-a na kojem je unapred dogovarano ko će biti zaposlen, kao i prethodnim i kasnijim javnim izjavama povodom ovog slučaja. Snimak je objavljen u pojedinim medijima.

Kako bi Poverenik mogao da preduzme odgovarajuće pravne mere, potrebno je da oštećena lica do 8. septembra 2014. i sama podrže ovakav zahtev i daju saglasnost na pritužbe LAF-a.

Sva oštećena lica to mogu uraditi jednostavno – preko sajta Poverenika. U pritužbama koje budu poslali potrebno je da navedu da kao oštećena lica potvrdjuju navode iz pritužbi LAF- a koje su podnete Povereniku 7. i 9. avgusta 2014. godine i da daju saglasnost na sve pritužbe LAF-a. Za popunjavanje on- line obrasca pritužbe, koji mogu naći na sajtu, potrebno je tri do pet minuta.

Primer pritužbe koje je LAF podneo Povereniku protiv jednog od aktera u ovom slučaju, i koja je po sadržaju potpuno identična ostalim pritužbama, kao i odgovor Poverenika za ravnopravnost, mogu se videti na Facebook stranici LAF- a Niš.

U slučaju postojanja bilo kakvih nejasnoća, oštećena lica mogu kontaktirati članove LAF-a preko e-maila lafgradnis@gmail.com i dobiti potrebne odgovore ili dokument.

Uzvratite komentar

Current ye@r *