AKTUELNO:

GLASNO O PROBLEMU TORTURE I NEČOVEČNOG POSTUPANJA

Stav Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu je da je za procesuiranje torture dovoljna samo izjava žrtve. To kod nas nije slučaj. Naprotiv, kod nas dokazivanje torture uz izjavu žrtve i svedoka zahteva obimnu zdravstvenu dokumentaciju. Takođe veliki  problem predstavlja i  to što u našem zakonu krivično delo tortura zastareva posle 10 godina, a Konvencija UN protiv torture i drugih surovih, nečovečnih i ponižavajućih postupaka i kažnjavanja ne poznaje zastarelost. Ovo su samo neki od problema koji su izneti na konferenciji za novinare Centra za ljudska prava Niš, povodom projekta Sveobuhvatna akcija protiv torture.

Advokat Stevan Arambašić istakao je da su problemi u pravnom zastupanju žrtava torture i u tome to što su istražni postupci spori, ne završavaju se i nisu podvrgnuti kontroli javnosti. Zato o ovom problem treba govoriti što češće. Arambašić je podsetio da se pretpostavlja da u psihijatrijskim ustanovama i staračkim domovima ima žrtava torture koje zbog nemoći ne mogu da to prijave, te da je potrebno da se obrati mnogo više pažnje na takve ustanove. Zatvori u Srbiji su i  dalje prenaseljeni, što predstavlja nehumano i nečovečno postupanje, ali u njima su sada vrlo retki slučajevi torture čuvara prema osuđenicima. Češća je pojava torture osuđenika prema drugim osuđenicima, ali su to teško dokazivi slučajevi.

Naš cilj nije samo da pružimo zaštitu svakoj žrtvi torture koja nam se obrati, rekla je Lidija Vučković lokalni koordinator projekta, već i da kroz pojedinačne slučajeve ostvarimo i sistemsku promenu. Želimo da pokrenemo državne organe da ubrzaju rad kako bi se pojačala zaštita žrtava i borba protiv torture bila efikasnija.

Ne postoje izvinjavajuće okolnosti koje nekome daju pravo da vrši torturu.Tortura je apsolutno zabranjena Konvencijom UN protiv torture i prema ovom međunarodno priznatom dokumentu, čiji je i naša zemlja potpisnik, svaka država je dužna da osobi koja je preživela torturu pruži obeštećenje i pravo na rehabilitaciju koja mora biti dostupna i odgovarajuća.

U okviru projekta “Sveobuhvatna akcija protiv torture”, koji realizuje zajedno sa autorom projekta “Međunarodnom mrežom pomoći IAN’’, Centar za ljudska prava Niš pruža pravnu pomoć i pravno zastupanje pred sudovima za žrtve torture i nečovečnog postupanja na teritoriji cele Srbije .

Centar poziva potencijalne žrtve torture i nečovečnog postupanja da se jave radi dobijanja pravne pomoći i zastupanja pred odgovarajućim sudovima  na telefon Centra za ljudska prava-Niš : 018  524 332 , pošalju pismo na e-mail adresu: ni_cent@eunet.rs ili poštom na adresu : Centar za ljudska prava Niš, Ulica cara Dušana, br. 54  PC „Dušanov Bazar“ Kupola, lokal 202  18000 Niš.

 

 

 

Leave a Reply