AKTUELNO:

Centar za ljudska prava- Niš u kampanji koalicije „We the peoples“

#WeThePeoples, #OurCommonAgenda, #UN75, UNGA76

Centar za ljudska prava-Niš  je član Koalicije “We the Peoples”, koja se  poslednjih meseci obraćala i kancelariji generalnog sekretara Gutereša i ministarstvima spoljnih poslova u više od 80 demokratskih država članica UN-a, pozivajući ih da ne troše ovu istorijsku priliku da globalno upravljanje učine demokratičnijim i inkluzivnijim.

U poslednjim satima pre predstavljanja izveštaja UN, od strane generalnog sekretara Gutereša, u kome je izložen njegov plan za nadogradnju UN-a,  želimo da se uverimo da  UN pamti  da je odgovoran da svim ljudima da glas u UN i javno šaljemo poruku koalicije “We the Peoples”:

Generalni sekretaru Gutereš-Ne gubite ovu priliku da postavite temelje za to da UN budu demokratičniji i inkluzivniji!

Kada predstavljate svoju mapu puta za nadogradnju UN -a u „Našoj zajedničkoj agendi“, imajte na umu da su vas u svim vašim konsultacijama građani iz svake zemlje članice UN -a pozvali da učinite UN demokratičnijim i približite ga svojim životima.

Predsedavali ste nekim od najstrašnijih i globalizovanijih kriza u istoriji čovečanstva. Svi smo pogođeni i nikada nismo imali veću potrebu za inkluzivnim i demokratskim globalnim upravljanjem.

Pozivamo vas da “We the Peoples”- obećanje Povelje UN – postane stvarnost. Potrebna nam je Svetska građanska inicijativa UN, Parlamentarna skupština UN i izaslanik civilnog društva UN.

Sada je vreme.

Campaign background

“We the Peoples” is an international campaign of civil society organizations and citizens that calls for more inclusive and democratic global governance: Through (1) the creation of a UN World Citizens’ Initiative, (2) the introduction of a UN Parliamentary Assembly and (3) the creation of a UN Civil Society Envoy position.

The idea of a World Citizens’ Initiative (UNWCI) is to enable citizens to put forward proposals on key issues of concern for discussion at the UN General Assembly. A UNWCI will allow global citizens to have more impact and empowerment in a world faced with growing dilemmas that require global cooperation of states and citizens. The introduction of a UN Parliamentary Assembly (UNPA) has been developed since the 1990s and would tackle the lack of elected representation at the UN level. The proposal for a UN Civil Society Envoy (UNCSE) is based on a long standing civil society demand to have more consistent participation of civil society in UN processes and across UN agencies and offices. Together, the three proposals push for a more people-centered multilateralism to realize the UN’s Charter’s opening words of “We the Peoples.”

Please spread the word on the campaign through your social media channels.

Campaign website: www.wethepeoples.org

Leave a Reply