SAOPŠTENJA

UDRUŽENI U BORBI PROTIV PARTOKRATIJE

Povodom inicijative Lokalnog antikorupcijskog foruma Grada Niša koji je pozvao na oštećene u postupku izbora osam zaposenih u Gradskoj opštni Medijana na pokretanje postupka pred Poverenikom za ravnopravnost, Centar za ljudska prava Niš i Biro za društvena istraživanja podržavajući ovu inicijativu smatraju da je ovo prilika da se preseče lanac na kome počiva partokratija. Partokratija [...]

O INTEGRITETU SUDIJA I TUŽILACA

Centar za ljudska prava – Niš predstavio je preliminarne rezultate istraživanja o integritetu sudija i tužilaca u Srbiji koje sprovodi u okviru projekta „Ka boljim rezultatima reforme pravosudja“, a u partnerstvu sa Udruzenjem tuzilaca Srbije. U istraživanjuje dosada ucestvovalo četrdesetdvoje sudija i sedamdesetdva javna tuzioca. O tome kako vide svoju ulogu slikovito govori sledeći grafikon: [...]

SAOPŠTENJE

Medjunarodni dan ljudskih prava, 10. Decembar, Centar za ljudska prava – Niš obeležava posetom Kazneno popravnom zavodu Niš. Poštovanje ljudskih prava svih članova ljudske porodice je temelj slobode, pravde i mira u svetu. Generalna Skupština UN je 10.XII 1948 godine proglasila Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima kao zajednički standard koji treba da postignu svi narodi [...]

SAOPŠTENJE CENTRA ZA LJUDSKA PRAVA NIŠ I BIROA ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA (BIRODI)

Umesto Radne grupe, javna rasprava i urgentno usvajanje modela Zakona o uzbunjivačima koji je dobio međunarodnu stručnu potvrdu! Centar za ljudska prava-Niš i Biro za društvena istraživanja pozivaju Ministarstvo pravde da u skladu sa svojim ranije datim obećanjima, da će Srbija do septembra dobiti zakon koji reguliše položaj uzbunjivača, raspusti radnu grupu i započne javnu [...]