SAOPŠTENJA

SAOPŠTENJE POVODOM 26. JUNA – SVETSKOG DANA PODRŠKE ŽRTVAMA TORTURE

SAOPŠTENJE POVODOM 26. JUNA – SVETSKOG DANA PODRŠKE ŽRTVAMA TORTURE

Iako se tortura i druga nehumana i ponižavajuća postupanja dešavaju svakodnevno, kako u ratnim tako i u mirnodopskim uslovima, počinioci se retko izvode pred lice pracde. U slučajevima kada se izvedu, procesi su dugi, presude nisu srazmerne težini dela, ili zbog dužine trajanja postupaka postupci apsolutno zastare. Ovaj dan je prilika da se podsetimo na […]

GLASNO O PROBLEMU TORTURE I NEČOVEČNOG POSTUPANJA

GLASNO O PROBLEMU TORTURE I NEČOVEČNOG POSTUPANJA

Stav Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu je da je za procesuiranje torture dovoljna samo izjava žrtve. To kod nas nije slučaj. Naprotiv, kod nas dokazivanje torture uz izjavu žrtve i svedoka zahteva obimnu zdravstvenu dokumentaciju. Takođe veliki  problem predstavlja i  to što u našem zakonu krivično delo tortura zastareva posle 10 godina, a […]

ZA ŽRTVE TORTURE I NEČOVEČNOG POSTUPANJA PRAVNA POMOĆ DOSTUPNA I U NOVOJ GODINI

Centar za ljudska prava-Niš pružaće pravnu pomoć i pravno zastupanje pred sudovima za žrtve torture i nečovečnog postupanja i u 2019. godini koji žive na teritoriji Republike Srbije. Za pružanje pravne pomoći i pravno zastupanje angažovani su advokati iz NIša, Beograda, Novog Sada i Novog Pazara koji imaju veliko iskustvo u oblasti zaštite ljudskih prava. […]

SAOPŠTENJE

Centar za ljudska prava-Niš u godini jubileja 70.godina od donošenja najhumanijeg zakona u istoriji čovečanstva- Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, kroz svoje projekte i angažovanja nastavlja svoju misiju zaštitnika ljudskih prava. U okviru projekta “Sveobuhvatna akcija protiv torture”, koji realizuje zajedno sa, autorom projekta “Međunarodnom mrežom pomoći IAN’’, Centar pruža pravnu pomoć i pravno zastupanje […]