AKTUELNO

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ ZA ŽRTVE TORTURE I NEČOVEČNOG POSTUPANJA

Centar za ljudska prava-Niš obezbediće besplatnu pravnu pomoć i pravno zastupanje pred sudovima za žrtve torture i nečovečnog postupanja u naredne tri godine. Za pomoć mogu da se jave građani sa teritorije cele Srbije. Za pružanje pravne pomoći i pravno zastupanje angažovani su advokati iz NIša, Beograda, Novog Sada i Novog Pazara koji imaju veliko [...]

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje pravne pomoći

Centar za ljudska prava – Niš poziva kvalifikovane pravne zastupnike – advokatske kancelarije, da dostave svoje ponude za pružanje usluga na projektu “Sveobuhvatna akcija protiv torture”, koji će realizovati u naredne tri godine. Više o projektu, usluzi, kao i kompletnu tendersku dokumentaciju možete preuzeti sa sledećih linkova: ECV Template Financial Offer Form Instructions to tenderers [...]

Poziv za dostavljanje ponuda za zastupanje pred sudom u slučajevima torture

Centar za ljudska prava – Niš poziva kvalifikovane pravne zastupnike – advokatske kancelarije, da dostave svoje ponude za pružanje usluga zastupanja pred sudom u okviru projekta “Sveobuhvatna akcija protiv torture”, koji zajedno realizuju Međunarodna mreža pomoći (IAN) Beograd, Centar za ljudska prava-Niš i Centar za gradjanske inicijative Prilep. Više o projektu, usluzi, kao i kompletnu [...]

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje pravne pomoći

Centar za ljudska prava – Niš poziva kvalifikovane pravne zastupnike – advokatske kancelarije, da dostave svoje ponude za pružanje usluga na projektu koj će realizovati u naredne tri godine. Više o projektu, usluzi, kao i kompletnu tendersku dokumentaciju možete preuzeti sa sledećih  linkova: Organisation Registration – Form Organisation And Methodology ECV template in English Financial [...]