AKTUELNO

Aktuelna istraživanja

ISTRAŽIVANJE STAVOVA OSUĐENIKA O KORUPCIJI I BORBI PROTIV KORUPCIJE U OKVIRU SISTEMA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA U SRBIJI 2012 ISTRAŽIVANJE STAVOVA OSUĐENIKA O KORUPCIJI I BORBI PROTIV KORUPCIJE U OKVIRU SISTEMA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA U SRBIJI DRUGI KRUG – 2013 ANTIKORUPCIJSKA ANALIZA ZAKONA O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA I ODGOVARAJUĆIH PRAVILNIKA 2011 SOCIOLOŠKO KOMUNIKOLOSKA ANALIZA […]

Diskriminacija u ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć

U očekivanju detaljnog uputstva kako da punoletni građani Srbije ostvare pravo na jednokratnu novčanu pomoć od 100 evra, Centar za ljudska prava – Niš ukazuje na mogućnost diskriminacije osuđenih lica kao i štićenika u ustanovama socijalne zaštite koji nisu primaoci socijalne pomoći, niti su penzioneri. Uredba Vlade Republike Srbije od 24.04.2020. godine propisuje da pravo […]

Dve godine sveobuhvatne akcije protiv torture i nečovečnog postupanja

Dve godine sveobuhvatne akcije protiv torture i nečovečnog postupanja

U protekle dve godine Centru za ljudska prava – Niš za pravnu pomoć obratilo se više od 30 osoba koje su bile izložene nekom vidu torture. Polovina od slučajeva nije mogla da bude procesuirana, jer kod nas krivično delo torture nije izuzeto iz opšteg roka zastarelosti od 10 godina, iako Konvencija UN protiv torture i […]

Nedelja podrške žrtvama torture

Nedelja podrške žrtvama torture

Povodom 26. Juna, Međunarodnog dana podrške žrtvama torture, Međunarodna mreža pomoći IAN organizovala je NEDELJU PODRŠKE ŽRTVAMA   TORTURE. Nizom događaja u gradovima Republike Srbije i Republike Severne Makedonije, zajedno sa partnerskim organizacijama Centrom za ljudska prava Niš i Centrom za građanske inicijative Prilep, još jednom je ukazala na važnost podrške žrtavama torture i važnost kažnjavanja […]