AKTUELNO:

Nedelja podrške žrtvama torture

Povodom 26. Juna, Međunarodnog dana podrške žrtvama torture, Međunarodna mreža pomoći IAN organizovala je NEDELJU PODRŠKE ŽRTVAMA   TORTURE. Nizom događaja u gradovima Republike Srbije i Republike Severne Makedonije, zajedno sa partnerskim organizacijama Centrom za ljudska prava Niš i Centrom za građanske inicijative Prilep, još jednom je ukazala na važnost podrške žrtavama torture i važnost kažnjavanja počinioca torture.

Konferencija za novinare u Beogradu

 

Obeležavanje Međunarodnog dana podrške žrtvama torture započelo je 26. juna konferencijom za novinare u Beogradu, kojoj su pored organizatora prisustvovali predstavnici donatora, Leoneta Pajer, iz Delegacije Evropske Unije, zon Endrju Jang predstavnik UNHCR-a, Milan Marković iz Stalne kancelarije UN-a u Srbiji, kao i mnogobrojni saradnici i prijatelji organizacije.

 

U večernjim satima u Centru za kulturnu dekontaminaciju, održana izložba radova sa kreativnih radionica pod nazivom „Umetnost kao podrška žrtvama torture“. Izložbi su prisustvovali autori umetničkih predmeta, žene migranti kojima je dodeljena zaštita u Srbiji, a veliku pažnju su privukla i izlaganja korisnika Bogdana Jelića, oficira u penziji iz Hrvatske, Walid Ismaila, izbeglice iz Sudana,  Dragana Jugovića, osnivača organizacije DUŠA i Vinka Lale, predstavnika Udruženja logoraša regije Birač iz Bratunca. U muzičkom delu programa nastupila je Nataša Jović Trivić, mecosporan, prvakinja Opere Narodnog pozorišta i Gorana Ćurgus, solistkinja na harfi, Orkestra Narodnog pozorišta.

Nedelja podrške žrtvama torture nastavljena je u Nišu 27.juna, gde je u saradnji sa Centrom za ljudska prava-Niš održana konferencija za novinare u prostorijama Medija i reform centra. Novinarima su ovom prilikom prezentovani rezultati aktivnosti na projektu „Sveobuhvatna akcija protiv torture“ koji se realizuje na teritoriji Republike Srbije i Republike Severne Makedonije već godinu i po dana.

Obeležavanje Međunarodnog dana podrške žrtvama torture završeno je u Prilepu, 28. juna, gde je nakon konferencije za novinare u centru grada održana manifestacija pod nazivom ”Umetnička kolonija za podršku žrtvama torure”. Četvoro makedonskih slikara stvaralo je svoja umetnička dela u prisustvu građana, koje su članovi Centra za građansku inicijativu informisali o značaju podrške žrtvama torture i potrebi njenog iskorenjivanja na svim nivoima.

 

Poziv za dostavljanje ponuda za zastupanje pred sudom u slučajevima torture

Centar za ljudska prava – Niš poziva kvalifikovane pravne zastupnike – advokatske kancelarije, da dostave svoje ponude za pružanje usluga zastupanja pred sudom u okviru projekta “Sveobuhvatna akcija protiv torture”, koji zajedno realizuju Međunarodna mreža pomoći (IAN) Beograd, Centar za ljudska prava-Niš i Centar za gradjanske inicijative Prilep.

Više o projektu, usluzi, kao i kompletnu tendersku dokumentaciju možete preuzeti sa sledećih linkova:

CV model

Finansijska ponuda

Opis posla

Organizacija i metodologija

Registracija organizacije

Uputstvo ponudjacima

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje pravne pomoći

Centar za ljudska prava – Niš poziva kvalifikovane pravne zastupnike – advokatske kancelarije, da dostave svoje ponude za pružanje usluga na projektu “Sveobuhvatna akcija protiv torture”, koji će realizovati u naredne tri godine.

Više o projektu, usluzi, kao i kompletnu tendersku dokumentaciju možete preuzeti sa sledećih linkova:

ECV Template

Financial Offer Form

Instructions to tenderers

Organisation And Methodology

Organisation Registration Form

TOR form

PRAVNA POMOĆ ZA ŽRTVE TORTURE I NEČOVEČNOG POSTUPANJA

Centar za ljudska prava-Niš obezbediće pravnu pomoć i pravno zastupanje pred sudovima za žrtve torture i nečovečnog postupanja u naredne tri godine.

Za pomoć mogu da se jave građani sa teritorije cele Srbije. Za pružanje pravne pomoći i pravno zastupanje angažovani su advokati iz NIša, Beograda, Novog Sada i Novog Pazara koji imaju veliko iskusto u oblasti ljudskih prava. Pravna pomoć je deo projekta „Sveobuhvatna akcija protiv torture”, čiji je autor Međunarodna mreža pomoći (IAN), a partneri su: Centar za ljudska prava-Niš i Centar za gradjansku inicijativu iz bivše jugoslovenske republike Makedonije. Projekat finansira Evropska komisija.

Potencijalne žrtve torture i nečovečnog postupanja treba da se jave, radi dobijanja besplatne pravne pomoći i zastupanja pred odgovarajućim sudovima:
– na telefon Centra za ljudska prava-Niš : 018 524 332
– pošalju pismo na e-mail adresu: ni_cent@eunet.rs ili
– poštom na adresu : Centar za ljudska prava-Niš, ul.Cara Dušana, br. 54 PC „Dušanov Bazar“ Kupola, lokal 202 18000 Niš

Advokati Centra će pred sudom biti branioci u 10 slučajeva, ali će moći da pruže oko 300 pravnih radnji, što će značiti da će pravnu pomoć moći da dobije 120 do 150 osoba. Na projektu su angažovani: advokat Stevan Arambašić iz Novog Sada, advokat Aleksandar Cvejić iz Beograda i advokat Emir Fetahović iz Novog Pazara, koji će zastupati žrtve torture pred sudom i kao i advokat Miroslav Stanojević iz Niša, koji će pružati pravne savete u okviru pravne pomoći, uključujući i podnošenje krivične prijave.

Tortura i nehumano postupanje su zabranjeni i u korpusu ljudskih prava predstavljaju jednu od najznačajnijih stavki. Na žalost, činjenica je da svi prostori u kojima su lica lišena slobode kretanja predstavljaju potencijalni okvir gde može doći, i u velikom procentu slučajeva dolazi do nehumanog i nečovečnog postupanja, odnosno do torture. Osim policijskog pritvora i zatvora, tu su i ustanove socijalne zaštite gde su trajno smeštene osobe sa mentalnim invaliditetomkao i zatvorena odeljenja psihijatrskih bolnica i za domove za smeštaj starih lica, gde je tortura pasivnost i zanemarivanje. Podsećamo da nema opravdavajućih okolnosti za nečovečno postupanje i da se protiv torture treba boriti na svim nivoima, upoznavanjem javnosti kroz medije, rešavanjem konkretnih slučajeva i zaštitom pojedinca i konačno pronalaženjem sistemskih rešenja za efikasno suzbijanje nasilja i nehumanog postupanja u društvu.

Cilj ovog projekta je svet bez torture gde su počinioci dovedeni pred lice pravde, a preživeli u potpunosti uživaju svoja ljudska prava.

26. jun – Međunarodni dan podrške za žrtve torture

Centar za ljudska prava-Niš i Međunarodna mreža pomoći (IAN), priredili su povodom 26. Juna, Međunarodnog dana podrške žrtvama torture dva događaja u Nišu, konferenciju za novinare u Media&Reform Centru i koncert sa izložbom radova migrantkinja, klijentkinja Međunarodne mreže pomoći IAN u Art Galeriji 55.
Na Konferenciji za novinare, govorili su Slobodan Savović, iz Komesarijata za izbeglice i migracije, Bojana Trivunčić, psihološkinja i projektna menadžerka IANa i Lidija Vučković, predsednica Centra za ljudska prava – Niš.
Oni su skrenuli pažnju na probleme sa kojima se susreću žrtve torture, i ukazali na izazove vezane za dokazivanje torture i zastupanje žtrtava torture i nečovečnog postupanja pred sudovima. Posebno su se osvrnuli na probleme izbeglica i migranata kao i koristi od pružanja psihosocijalne, psihološke i psihijatrijske pomoći.
Koncert klasične muzike, održan u Art Galeriji 55, pod nazivom „Od istoka do zapada, predstavljao je muzičko putovanje od Persije do Balkana, kroz obradu narodnih pesama na 12 različitih jezika iz zemalja koje su prošle kroz burna ratna i istorijska previranja. Koncert su izveli članovi organizacije MOTO. Izuzetnu pažnju posetilaca izazvala je i izložba radova migrantkinja, klijentkinja IANa, korisnica Prihvatnog centra u Bosilegradu, koja je organizovana u izložbenom prostoru Art Galerije 55.

ZA ŽRTVE TORTURE I NEČOVEČNOG POSTUPANJA PRAVNA POMOĆ DOSTUPNA I U NOVOJ GODINI

Centar za ljudska prava-Niš pružaće pravnu pomoć i pravno zastupanje pred sudovima za žrtve torture i nečovečnog postupanja i u 2019. godini koji žive na teritoriji Republike Srbije. Za pružanje pravne pomoći i pravno zastupanje angažovani su advokati iz NIša, Beograda, Novog Sada i Novog Pazara koji imaju veliko iskustvo u oblasti zaštite ljudskih prava.
Potencijalne žrtve torture i nečovečnog postupanja treba da se jave, radi dobijanja pravne pomoći i zastupanja pred odgovarajućim sudovima:
- na telefon Centra za ljudska prava-Niš : 018 524 332 ,
- pošalju pismo na e-mail adresu: ni_cent@eunet.rs ili
- poštom na adresu : Centar za ljudska prava-Niš, ul.Cara Dušana, br. 54 PC „Dušanov Bazar“ Kupola, lokal 202 18000 Niš
Pravna pomoć je deo trogodišnjeg projekta „Sveobuhvatna akcija protiv torture”, čiji je autor Međunarodna mreža pomoći (IAN), a partneri su: Centar za ljudska prava-Niš i Centar za gradjansku inicijativu iz bivše jugoslovenske republike Makedonije. Projekat finansira Evropska komisija.

SAOPŠTENJE

Centar za ljudska prava-Niš u godini jubileja 70.godina od donošenja najhumanijeg zakona u istoriji čovečanstva- Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, kroz svoje projekte i angažovanja nastavlja svoju misiju zaštitnika ljudskih prava. U okviru projekta “Sveobuhvatna akcija protiv torture”, koji realizuje zajedno sa, autorom projekta “Međunarodnom mrežom pomoći IAN’’, Centar pruža pravnu pomoć i pravno zastupanje pred sudovima za žrtve torture i nečovečnog postupanja na teritoriji cele Srbije. Za pružanje pravne pomoći i pravno zastupanje angažovani su advokati iz NIša, Beograda, Novog Sada i Novog Pazara koji imaju veliko iskustvo u oblasti ljudskih prava.
Centar za ljudska prava-Niš poziva potencijalne žrtve torture i nečovečnog postupanja da se jave, radi dobijanja pravne pomoći i zastupanja pred odgovarajućim sudovima:
– na telefon Centra za ljudska prava-Niš : 018 524 332
– pošalju pismo na e-mail adresu: ni_cent@eunet.rs ili
– poštom na adresu : Centar za ljudska prava-Niš, ul.Cara Dušana, br. 54 PC „Dušanov Bazar“ Kupola, lokal 202 18000 Niš
U čast 70-godišnjice ovog izuzetno uticajnog dokumenta i cilju sprečavanja urušavanja vitalnih principa, Centar podržava pozv UN upćen ljudima širom sveta da „ustanu za ljudska prava“: “Stand Up for Human Rights”: www.standup4humanrights.org.

IZJAVA VISOKOG KOMESARA UN-A ZA LjUDSKA PRAVA MIŠEL BAŠELE ŽENEVA

10. decembra obeležavamo 70-godišnjicu jednog izvanrednog dokumenta, Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, koji je, čvrsto verujem, danas aktuelan kao i onda kada je usvojen pre 70 godina. Verovatno još više, jer je tokom proteklih decenija, od aspiracione rasprave prerastao u niz standarda koji prožimaju praktično svaku oblast međunarodnog prava.
Univerzalna deklaracija je izdržala testove godina koje su prolazile, kao i dolazak dramatičnih novih tehnologija i društvenih, političkih i ekonomskih promena koje njeni kreatori nisu mogli predvideti. Njene odredbe su toliko fundamentalne da se mogu primeniti na svaku novu dilemu.
Univerzalna deklaracija nam daje principe kojima treba upravljati veštačkom inteligencijom i digitalnim svetom.
Ona postavlja okvir odgovora koji se može koristiti za suprotstavljanje efektima klimatskih promena na ljude, ako ne i na planetu.
Ona nam pruža osnove za obezbeđivanje jednakih prava za grupe kao što su LGBT populacija, na šta se se malo njih usudilo 1948. godine.
Svako ima pravo na sve slobode navedene u Univerzalnoj deklaraciji „bez razlike na rasu, boju kože, pol, jezik, religiju, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno poreklo, imovinu, rođenje ili drugi status.“
Poslednje reči te rečenice – „drugi status“ – često pozivaju da prošire spisak posebno zaštićenih grupa ljudi. Tu su ne samo LGBTosobe, već i osobe sa invaliditetom – koje sada imaju sopstvenu konvenciju, usvojenu 2006. godine. Stariji ljudi.Urođenici. Manjine svih vrsta.Svi.
Rod je koncept koji se odnosi na skoro svaku odredbu Deklaracije. U predhodnom periodu, dokumentu je izuzetno nedostajao seksistički jezik. Dokument se odnosi na „svima“, „sve“ ili „niko“ kroz svoje članke.
Ovakva upotreba odražava činjenicu da su po prvi put u istoriji međunarodnog zakonodavstva žene igrale značajnu ulogu u izradi Univerzalne deklaracije.
Uloga Eleanore Ruzvelt, koja je predsedavala komisijom za izradu nacrta, dobro je poznata. Manje je poznata činjenica da su žene iz Danske, Pakistana, komunističkog bloka i drugih zemalja širom sveta imale ključni doprinos.
Zaista, zahvaljujući prvenstveno indijcu Hansu Mehti, francuska fraza „svi ljudi su rođeni slobodni i jednaki“, preuzeta iz Deklaracije o pravima čoveka i građanina, pperasla je u Univerzalnoj deklaraciji u frazu „sva ljudska bića su rođena slobodna i jednaka. „
Jednostavno, ali – u smislu ženskih prava i manjinskih prava – revolucionarna fraza.
Rođena iz razaranja dva svetska rata, Velike depresije tridesetih godina prošlog veka i holokausta, Univerzalna deklaracija je usmerena na sprečavanje sličnih katastrofa i tiraniju i kršenja koja su ih uzrokovala. Ona pokazuje načine kako da kakoda sprečimo da povređujemo jedni druge i ima za cilj da nam obezbedi „slobodu od straha i želje“.
Ona postavlja granice moćnima i podržava nadu među bespomoćnima.
Tokom sedam decenija od njenog usvajanja, Univerzalna deklaracija bila je osnov i podrška za bezbrojne korisne promene u životima miliona ljudi širom sveta, prožimajući oko 90 nacionalnih ustava i brojnih nacionalnih, regionalnih i međunarodnih zakona i institucija.
Ali, 70 godina nakon usvajanja, zadatak koji je Univerzalna deklaracija postavila pred nas daleko je od ispunjenja. I on nikada neće biti završen.
U 30 kristalno jasnih članaka, Univerzalna deklaracija pokazuje nam mere koje će iskoreniti ekstremno siromaštvo i osigurati hranu, stanovanje, zdravstvo, obrazovanje, zapošljavanje i jednake mogućnosti za sve.
Ona osvetljava put ka svetu bez ratova i holokausta, bez mučenja, gladi i nepravde. Ka svetu u kojem je beda pobeđena i niko nije previše bogat ili moćan da izbegne pravdu.
Svetu u kojem svaki čovek ima istu vrednost kao i svaki drugi čovek, ne samo po rođenju, već i tokom celog života.
Kreatori su hteli da spreče novi rat tako sto će ga saseći u korenu, postavljanjem prava koja bi svako na planeti mogao da očekuje i zahteva jednostavno zato što postoji – i da se jasno utvrdi šta se ni u kom slučaju može uraditi ljudima.
Siromašni, gladni, raseljeni i marginalizovani radnici su imali za cilj da uspostave sistem za podršku i zaštitu.
Pravo na hranu i razvoj je presudno. Ali to se mora postići bez diskriminacije na osnovu rase, pola ili drugog statusa. Ne možete reći svojim ljudima – hraniću vas, ali neću vam dozvoliti da govorite ili upražnjavate svoju veru ili kulturu.
Prava na zemljište i adekvatno stanovanje su apsolutno osnovna – a ipak u nekim zemljama mere štednje uskraćuju ova prava najugroženijima.
Klimatske promene mogu ugroziti pravo na život, na hranu, sklonište i zdravlje. Sve je to povezano – a Univerzalna deklaracija i međunarodne konvencije o ljudskim pravima pružaju mapu puta za njihovo postizanje.
Uverena sam da je ideal ljudskih prava, koji je sadržan u ovoj Deklaraciji, jedan od najkonstruktivnijih i najnaprednijih ideja u ljudskoj istoriji a takođe i jedan od najuspešnijih.
Ali danas, taj napredak je ugrožen.
Rođeni smo „slobodni i jednaki“, ali milioni ljudi na ovoj planeti ne ostaju slobodni i jednaki. Njihovo dostojanstvo je ugroženo i njihova prava se krše svakodnevno.
U mnogim zemljama, osnovni postulat da su sva ljudska bića ravnopravna i da imaju jednaka prava, je ugrožen.
Sveobuhvatna mreža međunarodnih, regionalnih i nacionalnih zakona i ugovora koji sadrže vizije Univerzalne deklaracije ignorisana je od strane vlada i političarа koji su se sve više fokusirali na uske, nacionalističke interese.
Svi moramo da se energičnije borimo za ljudska prava, jer su to prava koja svako treba da ima – ne samo zbog nas samih, već i zbog svih ljudskih bića koja žive i živeće na ovoj planeti.
Završiću rečima kojima počinje Univerzalna deklaracija, uz snažno obećanje – i upozorenje – sadržano u prvim redovima Preambule:
„… Priznavanje urođenog dostojanstva i jednakih i neotuđivih prava svih članova ljudske porodice je temelj slobode, pravde i mira u svetu.
„… nepoštovanje i preziranje prava čoveka je vodilo varvarskim postupcima, koji su vređali savest čovečanstva, i pošto je stvaranje sveta u kojem će ljudska bića uživati slobodu govora i verovanja i biti slobodna od straha i nemaštine proglašeno kao najviša težnja svakog čoveka.
„… Od suštinskog je značaja, da se čovek ne primorava da se regrutuje kao posljednje sredstvo za pobunu protiv tiranije i ugnjetavanja da ljudska prava treba zaštititi vladavinom prava“.
I dobro bi bilo da posvetimo više pažnje poslednjim rečima iste Preambule:
„… svaki pojedinac i svaki organ društva, imajući ovu Deklaraciju stalno na umu, teži da učenjem i vaspitavanjem doprinese poštovanju ovih prava i sloboda da bi se postupnim unutrašnjim i međunarodnim merama obezbedilo njihovo opšte i stvarno priznanje i poštovanje kako među narodima samih država članica, tako i među narodima onih teritorija koje su pod njihovom upravom. „
Na dugom putu koji smo prošli od 1948.godine, mi smo preduzeli mnoge progresivne mere predviđene Univerzalnom deklaracijom na nacionalnom i međunarodnom nivou.
Ali dalek put je još uvek pred nama, i izgleda da je previše naših lidera zaboravilo te moćne i proročke riječi. Moramo ispraviti to, ne samo danas, ne samo na 70.godišnjicu sledećeg ponedeljka, već svakog dana, svake godine.
Zaštitnici ljudskih prava širom sveta su na linijama fronta odbrane Univerzalne deklaracije kroz svoj rad, posvećenost i žrtvu. Bez obzira na to gde živimo ili kakve su naše okolnosti, većina nas ima moć da napravi razliku – kako bi naši domovi, zajednice, zemlje i naš svet bili bolji. Svako od nas mora da ispuni svoju ulogu i da udahne život prelepom snu Univerzalne deklaracije.
Jer ona je dar naših predaka koji su želeli da nam pomognu da nikada ne prolazimo kroz ono što su oni prošli.

GLASNO O PROBLEMU TORTURE I NEČOVEČNOG POSTUPANJA

Stav Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu je da je za procesuiranje torture dovoljna samo izjava žrtve. To kod nas nije slučaj. Naprotiv, kod nas dokazivanje torture uz izjavu žrtve i svedoka zahteva obimnu zdravstvenu dokumentaciju. Takođe veliki  problem predstavlja i  to što u našem zakonu krivično delo tortura zastareva posle 10 godina, a Konvencija UN protiv torture i drugih surovih, nečovečnih i ponižavajućih postupaka i kažnjavanja ne poznaje zastarelost. Ovo su samo neki od problema koji su izneti na konferenciji za novinare Centra za ljudska prava Niš, povodom projekta Sveobuhvatna akcija protiv torture.

Advokat Stevan Arambašić istakao je da su problemi u pravnom zastupanju žrtava torture i u tome to što su istražni postupci spori, ne završavaju se i nisu podvrgnuti kontroli javnosti. Zato o ovom problem treba govoriti što češće. Arambašić je podsetio da se pretpostavlja da u psihijatrijskim ustanovama i staračkim domovima ima žrtava torture koje zbog nemoći ne mogu da to prijave, te da je potrebno da se obrati mnogo više pažnje na takve ustanove. Zatvori u Srbiji su i  dalje prenaseljeni, što predstavlja nehumano i nečovečno postupanje, ali u njima su sada vrlo retki slučajevi torture čuvara prema osuđenicima. Češća je pojava torture osuđenika prema drugim osuđenicima, ali su to teško dokazivi slučajevi.

Naš cilj nije samo da pružimo zaštitu svakoj žrtvi torture koja nam se obrati, rekla je Lidija Vučković lokalni koordinator projekta, već i da kroz pojedinačne slučajeve ostvarimo i sistemsku promenu. Želimo da pokrenemo državne organe da ubrzaju rad kako bi se pojačala zaštita žrtava i borba protiv torture bila efikasnija.

Ne postoje izvinjavajuće okolnosti koje nekome daju pravo da vrši torturu.Tortura je apsolutno zabranjena Konvencijom UN protiv torture i prema ovom međunarodno priznatom dokumentu, čiji je i naša zemlja potpisnik, svaka država je dužna da osobi koja je preživela torturu pruži obeštećenje i pravo na rehabilitaciju koja mora biti dostupna i odgovarajuća.

U okviru projekta “Sveobuhvatna akcija protiv torture”, koji realizuje zajedno sa autorom projekta “Međunarodnom mrežom pomoći IAN’’, Centar za ljudska prava Niš pruža pravnu pomoć i pravno zastupanje pred sudovima za žrtve torture i nečovečnog postupanja na teritoriji cele Srbije .

Centar poziva potencijalne žrtve torture i nečovečnog postupanja da se jave radi dobijanja pravne pomoći i zastupanja pred odgovarajućim sudovima  na telefon Centra za ljudska prava-Niš : 018  524 332 , pošalju pismo na e-mail adresu: ni_cent@eunet.rs ili poštom na adresu : Centar za ljudska prava Niš, Ulica cara Dušana, br. 54  PC „Dušanov Bazar“ Kupola, lokal 202  18000 Niš.

 

 

 

SAOPŠTENJE POVODOM 26. JUNA – SVETSKOG DANA PODRŠKE ŽRTVAMA TORTURE

Iako se tortura i druga nehumana i ponižavajuća postupanja dešavaju svakodnevno, kako u ratnim tako i u mirnodopskim uslovima, počinioci se retko izvode pred lice pracde. U slučajevima kada se izvedu, procesi su dugi, presude nisu srazmerne težini dela, ili zbog dužine trajanja postupaka postupci apsolutno zastare.

Ovaj dan je prilika da se podsetimo na važnost podrške žrtvama torture i važnost kažnjavanja počinilaca torture. Podrška mora biti višeslojna i mora uključivati identifikovanje žrtava, zastupanje žrtava, dugoročnu sveobuhvatnu podršku, mogućnost restitucije kroz kompenzaciju i nadoknadu štete. Ovakvo postupanje sa žrtvama i poštovanje njihovog iskustva, može da dovede do njihovog ličnog oporavka, do oporavka njihovih porodica, ali i oporavka čitavog društva.

26. juna 1987. godine stupila je na snagu UN Konvencija protiv torture i drugih surovih, nečovečnih i ponižavajućih postupaka i kažnjavanja. Ovu konvenciju naša zemlja je ratifikovala 1991. Tortura kao krivično delo uvedena je u Krivični zakon Republike Srbije 2005. godine, kao krivično delo zlostavljanja i mučenja u čl.137, koje spada u grupu krivičnih dela protiv sloboda i prava čoveka i građanina.

Tortura predstavlja čin ekstremnog nasilja, to je namerno nanošenje teške fizičke ili mentalne patnje ili bola, od strane službenog lica ili uz njegov prećutni pristanak ili naređenje, sa ciljem da se osoba zastraši, kazni, iznudi priznanje, usmerena je protiv pojedinca, ali i protiv čitave zajednice.

Ovo je saopšteno na konferenciji za novinare u Nišu, na trećem u nizu događaja u Srbiji i Makedoniji, pod zajedničkim nazivom Nedelja podrške žrtvama torture kojim Centar za ljudska prava Niš, IAN Međunarodna Mreža Pomoći i Centar za građanske inicijative iz Prilepa obeležavaju 26. Jun Međunarodni dan podrške žrtvama torture. Na konferenciji su prezentovani rezultati aktivnosti na projektu Sveobuhvatna akcija protiv torture koji ove tri organizacije zajedno realizuju već godinu i po dana.

Centar za ljudska prava Niš, koji je partner na projektu u delu koji se odnosi na pružanje pravne pomoći i pravno zastupanje u slučajevima torture, prezentovao je neke od slučajeva gde je u ime žrtve podneo krivičnu prijavu. Pratimo postupak odlučivanja i očekujemo da ovi slučajevi budu procesuirani, tužilaštvo je tu da pripremi valjanu optužnicu. Na njima i na policiji je da dovedu do toga da počinilac bude osuđen za torturu. Kada budemo imali nekoliko osuđujućih presuda, to će ohrabriti žrtve da se jave, a i oni koji su skloni da budu ti koji sprovode torturu, da se zamisle da li je i koliko pametno tako nešto raditi. Svrha današnje konferencije je obeležavanje Svetskog dana podrške žrtvama torture. Ovaj prikaz rada tužilaštva nema svrhu pritiska na pravosuđe. Ovo je naš doprinos u želji da ih podstaknemo da savesnije i odgovornije rade svoj posao, zaključeno je na skupu.

 

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje pravne pomoći

Centar za ljudska prava – Niš poziva kvalifikovane pravne zastupnike – advokatske kancelarije, da dostave svoje ponude za pružanje usluga na projektu koj će realizovati u naredne tri godine.

Više o projektu, usluzi, kao i kompletnu tendersku dokumentaciju možete preuzeti sa sledećih  linkova:

Organisation Registration – Form

Organisation And Methodology

ECV template in English

Financial Offer Form

TOR form

Instructions to tenderers

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ ZA ŽRTVE ZLOSTAVLJANJA U DELU PODNOŠENJA KRIVIČNE PRIJAVE

Žrtvama potencijalne torture i/ili zlostavljanja (prilikom policijskog zadržavanja, tokom pritvora ili izdržavanja kazne zatvora) koje podnesu zahtev u periodu od 29.05.2017. do 29.11.2017. godine advokat Centra za ljudska prava Niš će pripremiti i podneti krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu.

Zainteresovani mogu da se jave radnim danom u terminu od 11.00-15.00 sati, na telefon 018 524 332 ili na e-mail adresu: ni_cent@eunet.rs i dogovore termin za sastanak sa advokatom Centra.

STANITE ZA NEČIJA PRAVA DANAS

Okvir našeg postojanja, na koji imamo uticaj, je svet. Na to nas podseća i početak teksta Povelje UNa, „We the peoples“.

Dobra vest je da mnoge strašne stvari koje se svakodnevno dešavaju, uključujući razorni uticaj klimatskih promena, više nisu tema samo retkih pojedinaca već se savest čovečanstva izgleda budi. U Agendi održivog razvoja do 2030 piše i rečenica da smo mi možda poslednja generacija koja može da sačuva ovu civilizaciju. Ova Agenda je, za razliku od prethodnih Milenijumskih ciljeva, zasnovana na neophodnosti poštovanja ljudskih prava svakog pojedinca za osvarivanje mira, razvoja I napretka čovecanstva.

To je kontekst u kome ove godine, na Dan ljudskih prava, 10.XII, UN Kancelarija za ljudska prava pokreće kampanju „Stani za nečija prava danas“.

Zajednički doprinos Help-a i CLJP-Niš kampanji će biti desetodnevna besplatna pravna pomoć gradjanima Niša ali i drugima u Srbiji, ukoliko se jave.

Jednakost u pristupu pravdi svakog pojedinca je jedno od ljudskih prava. Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći u Srbiji još uvek nije donet tako da ova akcija ima i suštinski značaj.

Dakle, kampanja je „Stani za nečija prava danas“. Lepa podudarnost je da je CLJPNiš ovaj poziv u formi direktnog pitanja „Da li ste se nekada usprotivili nekom centru moći kako biste zaštitili prava neke marginalne grupe ili njenog pojedinca“ postavio jednom od kandidata za Generalnog sekretara UN-a, tokom perioda izbora, ranije ove godine. Iz više od polovine zemalja sveta NVO su (uključujući i nas) poslale 1500 pitanja i naše je izabrano među 10 koja su i postavljena. (Video klip sa pitanjem, na kome piše i CLJP-Niš Serbia se nalazi na web strani UNa, New York.)

Dakle, svet je naš okvir u kome postojimo i radimo. Kampanja je „Stanite za nečija prava danas„ i to je poziv i svakome od vas.